Vše, co potřebujete vědět o agamě límcové - králův chameleon!

Agama Límcová

Popis agamy límcové

Agama límcová, známá také jako králův chameleon, je plazem patřícím do čeledi agamovitých. Dorůstá délky až kolem 30 cm a vyznačuje se charakteristickým hřebenem na hlavě. Její zbarvení může být odstíny hnědé, zelené nebo oranžové barvy s tmavšími pruhy či skvrnami. Samec i samice mají hrdelní vak, který dokážou nafukovat při komunikaci nebo zastrašování. Tento druh je endemický pro Madagaskar a obývá suché lesy a křovinaté oblasti.

Biologie a chování agamy límcové

Agama límcová, známá také jako králův chameleon, je plaz s výrazným límcem a schopností měnit barvu k přizpůsobení se prostředí. Tito chameleoni jsou aktivní ve dne a žijí v korunách stromů. Mají speciální oči schopné nezávislého pohybu a dlouhý jazyk pro lov hmyzu. Agamy límcové jsou teritoriální a agresivní vůči jedincům stejného pohlaví. Při vyrušení dokážou změnit barvu na tmavší odstín jako varování. Jejich chování je ovlivněno teplotou prostředí a slunečním zářením, které potřebují k termoregulaci.

Prostředí a stanoviště agamy límcové

Agama límcová, známá také jako králův chameleon, obývá suché lesy, savany a křovinaté oblasti v jižní Africe. Tato ještěrka preferuje teplé a suché prostředí s dostatkem slunečního záření. Její stanoviště se nachází v nadmořských výškách od 100 do 1 800 metrů. Agama límcová se často skrývá mezi skalami nebo pod kameny, kde nachází úkryt před predátory a nepříznivými povětrnostními podmínkami. Důležitou součástí jejího prostředí jsou také stromy a keře poskytující stín a ochranu.

Potrava agamy límcové

Potrava agamy límcové je převážně hmyz, který loví aktivně pomocí svých rychlých jazykových úderů. Mezi oblíbené potraviny agam patří cvrčci, kobylky, mouchy a další drobný hmyz. V zajetí je možné je krmit také cvrčky, šváby nebo larvami brouků. Důležité je zajistit dostatečné množství vitamínů a minerálů v potravě, například pomocí pravidelného posypání krmiva vitamínovým práškem. Agamy límcové jsou býložravci a doplňují svůj jídelníček i o listy, květy nebo plody rostlin. Je důležité dbát na vyváženou stravu pro správný vývoj a zdraví těchto chameleónů.

Rozmnožování agamy límcové

Rozmnožování agamy límcové je fascinujícím procesem, který probíhá ve volné přírodě i v zajetí. Samec láká samici pomocí specifických pohybů a zbarvení hlavy. Páření může trvat několik hodin a samec se snaží udržovat kontakt samicí pomocí hlasitých zvuků a doteků. Samice klade vejce do písčitého substrátu, kde se inkubují přibližně 60-90 dní podle teploty prostředí. Mláďata se líhnou plně vyvinutá a schopná samostatného života. Je důležité zajistit vhodné podmínky pro rozmnožování agam límcových v zajetí, aby bylo možné zachovat tuto ohroženou druhu v budoucnosti.

Ohrožení a ochrana agamy límcové

Agama límcová, známá také jako králův chameleon, je ohrožený druh. Hlavními hrozbami pro tyto plazy jsou ztráta přirozeného prostředí v důsledku odlesňování a rozšiřování zemědělských ploch, nelegální obchod s exotickými zvířaty a změny klimatu. Tito chameleoni jsou také loveni kvůli jejich atraktivnímu vzhledu a vzácnosti na černém trhu.

K ochraně agam límcových je zapotřebí podporovat udržitelné lesnické praktiky, chránit jejich přirozená stanoviště a bojovat proti nelegálnímu obchodu s exotickými zvířaty. Důležitou roli hraje také osvěta veřejnosti o důležitosti ochrany těchto ohrožených živočichů. Organizace zabývající se ochranou biodiverzity se snaží implementovat programy na ochranu agam límcových a dalších ohrožených druhů plazů prostřednictvím monitoringu populace a vzdělávacích aktivit.

Publikováno: 24. 05. 2024

Kategorie: zvířata

Autor: Jiří Veselý

Tagy: agama límcová | druh agamy