plná moc vzor

Plná moc vzor: Jak správně vytvořit právní dokument pro práci

Co je plná moc a jaký je její účel? Plná moc je právní dokument, který uděluje jedna osoba (udělovatel) oprávnění druhé osobě (zmocněnci) jednat jménem udělovatele. Účelem plné moci je umožnit zmocněnci vykonávat určité právní úkony nebo rozhodovat o záležitostech, které by jinak vyžadovaly přímou účast...