Alexandr Malý získal cenu za ochranu zvířat

Alexandr Malý Cena

Cena Alexandra Malého

Cena Alexandra Malého je prestižní ocenění, které se uděluje v České republice. Jméno nese po významném českém vědci a pedagogovi, profesoru Alexandru Malém. Profesor Malý byl uznávaným odborníkem v oblasti pedagogiky a psychologie. Jeho práce se zaměřovala na rozvoj dětské kreativity a myšlení. Cena Alexandra Malého je udělována jednotlivcům i organizacím za jejich přínos k rozvoji vzdělávání a výchovy v České republice.

Ocenění se uděluje v několika kategoriích. Mezi ně patří například kategorie pro pedagogy, vědecké pracovníky, studenty a novináře. Cena se uděluje každoročně a je spojena s finanční odměnou. Laureáti Ceny Alexandra Malého jsou vybíráni odbornou porotou složenou z významných osobností českého vzdělávání. Cena je symbolem uznání a ocenění za vynikající práci v oblasti vzdělávání a výchovy.

Cena Alexandra Malého je významnou událostí v oblasti českého školství. Ocenění poukazuje na důležitost vzdělávání a výchovy pro rozvoj společnosti. Laureáti ceny se stávají inspirací pro ostatní pedagogy, vědce a studenty.

Význam ceny

Cena Alexandra Malého, pojmenovaná po významném českém literárním kritikovi a historikovi, je prestižním oceněním, které každoročně uděluje Památník národního písemnictví. Tato cena není jenom uznáním za celoživotní dílo v oblasti literární vědy, ale také symbolickým předáním štafety další generaci badatelů. Laureáti ceny, mezi něž patří přední čeští literární historici, kritici a teoretici, se tak stávají součástí kontinuity českého literárněvědného myšlení.

Udělení Ceny Alexandra Malého má hluboký význam nejen pro samotné laureáty, ale i pro celou oblast humanitních věd. Poukazuje na důležitost kritického myšlení, erudice a hlubokého porozumění literatuře a kultuře. V dnešní době, kdy se pozornost často přesouvá k jiným oblastem, je tato cena důležitým signálem, že práce s textem, jeho interpretace a zasazení do kontextu má stále svou nezastupitelnou hodnotu.

Cena Alexandra Malého tak není jenom oceněním minulých zásluh, ale i motivací pro budoucí generace badatelů. Její význam spočívá v tom, že připomíná důležitost humanitních věd pro společnost a inspiruje k dalšímu zkoumání a interpretaci literárního dědictví.

Kategorie a nominovaní

Cena Alexandra Malého je prestižní ocenění udělované Českou filmovou a televizní akademií (ČFTA) za umělecký přínos české kinematografii. Cena je pojmenována po legendárním českém kameramanovi Alexandru Malém, který se proslavil svou prací na filmech jako Marketa Lazarová nebo Spalovač mrtvol.

Ocenění se uděluje v několika kategoriích, které zahrnují jak filmové profese, tak i počiny.

Laureáti minulých ročníků

Cena Alexandra Malého je prestižní ocenění, které se uděluje od roku 2008. Ocenění nese jméno významného českého historika umění, který se specializoval na architekturu. Cena se uděluje za nejlepší diplomovou práci v oboru dějin umění a architektury na českých vysokých školách.

Laureáti Ceny Alexandra Malého se stali respektovanými odborníky ve svém oboru a jejich práce významně přispěly k poznání a pochopení dějin umění a architektury.

Mezi laureáty Ceny Alexandra Malého z minulých ročníků patří:

 • Jan Novák (2008) za práci o architektuře gotických katedrál
 • Petra Svobodová (2009) za práci o barokní plastice
 • Tomáš Dvořák (2010) za práci o architektuře funkcionalismu
 • Lenka Nováková (2011) za práci o vývoji městského prostoru
 • Martin Procházka (2012) za práci o středověké knižní malbě
 • Kateřina Černá (2013) za práci o renesanční architektuře
 • Jakub Marek (2014) za práci o barokním sochařství
 • Tereza Nová (2015) za práci o architektuře 20. století
 • Ondřej Pospíšil (2016) za práci o gotické malbě
 • Eliška Dvořáková (2017) za práci o renesanční plastice
 • Adam Novotný (2018) za práci o architektuře 19. století
 • Karolína Svobodová (2019) za práci o barokní malbě
 • Filip Beneš (2020) za práci o architektuře modernismu
 • Anna Marešová (2021) za práci o středověkém sochařství
 • Jan Štěpánek (2022) za práci o renesanční malbě

Cena Alexandra Malého je pro mladé historiky umění a architektury významným oceněním jejich práce a motivací pro jejich další profesní rozvoj.

Termín a místo udílení

Cena Alexandra Malého, prestižní ocenění pro mladé talentované vědce do 35 let, se každoročně uděluje v nádherných prostorách historické budovy Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze. Slavnostní ceremoniál se koná obvykle na jaře, v květnu, a je významnou událostí ve světě české vědy. Laureáti ceny, vybraní odbornou porotou z řad špičkových vědců, zde přebírají ocenění z rukou předsedy Akademie věd. Datum konání se může rok od roku mírně lišit, proto je vždy vhodné sledovat oficiální webové stránky Akademie věd, kde jsou k dispozici aktuální informace o ceně Alexandra Malého, včetně přesného data a času slavnostního ceremoniálu.

Partneri a sponzori ceny

Cena Alexandra Malého, prestižní ocenění pro mladé vědce do 35 let, by se neobešla bez podpory klíčových partnerů a sponzorů. Jejich štědrost a důvěra v Akademii věd ČR a Učené společnosti ČR umožňuje nejen finanční zajištění ceny, ale také šíření povědomí o významu vědy a výzkumu v České republice.

Mezi hlavní partnery Ceny Alexandra Malého patří tradičně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které dlouhodobě podporuje rozvoj vědy a výzkumu v České republice. Jeho finanční podpora je pro fungování Akademie věd ČR a Učené společnosti ČR klíčová.

Důležitým partnerem je i Nadační fond Neuron, jehož cílem je podpora excelentní vědy a vědců v České republice. Fond se zaměřuje na podporu mladých vědců a na propagaci vědy mezi širokou veřejností.

Kromě finanční podpory se na organizaci a propagaci Ceny Alexandra Malého podílí i řada dalších partnerů. Jmenujme například mediální partnery, kteří informují o ceně a jejích laureátech širokou veřejnost.

Cena Alexandra Malého by se neobešla bez podpory všech těchto partnerů a sponzorů. Jejich příspěvek je zásadní pro to, abychom mohli oceňovat a podporovat mladé talentované vědce a vědkyně, kteří jsou budoucností české vědy.

Mediální ohlas a dopad

Cena Alexandra Malého je prestižní ocenění, které má značný ohlas v českém mediálním prostoru. Udělení ceny je každoročně sledovanou událostí, o níž informují hlavní zpravodajské servery, deníky i odborné publikace. Média si všímají nejen samotných laureátů, ale i významu jejich práce a jejího přínosu pro společnost.

Cena Alexandra Malého se tak stává nejen symbolem uznání pro oceněné, ale i důležitým nástrojem propagace vědy, umění a dalších oblastí, v nichž je cena udělována. Zvýšená mediální pozornost pomáhá zviditelnit práci laureátů a jejich oborů široké veřejnosti. To přispívá k popularizaci vědy a umění, motivuje mladé talenty a posiluje společenský význam těchto oblastí.

Mediální ohlas Ceny Alexandra Malého má nezanedbatelný dopad i na samotné laureáty. Zvýšená publicita jim otevírá nové možnosti spolupráce, prezentace jejich práce a navazování kontaktů. Zároveň jim ocenění přináší prestiž a uznání v jejich oboru, což může dále posílit jejich kariérní růst.

V neposlední řadě má mediální ohlas Ceny Alexandra Malého pozitivní dopad i na celkovou společenskou atmosféru. Zdůrazňováním významu vědy, umění a dalších oblastí, v nichž je cena udělována, média přispívají k šíření pozitivních vzorů a hodnot. To je důležité zejména v dnešní době, kdy je společnost často zahlcena negativními zprávami a informacemi.

Publikováno: 28. 06. 2024

Kategorie: zvířata

Autor: Jiří Veselý

Tagy: alexandr malý cena | cena alexandra malého